• เปิดร้าน 27 ม.ค. 2562
  • ปรับปรุง 4 ธ.ค. 2563
  • ผู้ชมทั้งหมด 302,341 คน
  • สินค้าทั้งหมด 204


PVC RESIN, SG660, PG740, 74GP, 266GA, DISTRIBUTOR, IMPORTER, EXPORTER
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
พีวีซีเรซิน, นำเข้าพีวีซีเรซิน, ส่งออกพีวีซีเรซิน, SG660, PG740, 74GP, 266GA
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
เด็กซ์โทรส, มอลโทเด็กซ์ทริน, แป้งข้าวโพด, DEXTROSE, MALTODEXTRIN, CORNSTARCH
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
เด็กซ์โตรส, มอลโตเด็กซ์ตริน, แป้งข้าวโพด, DEXTROSE, MALTODEXTRIN, CORNSTARCH
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
แป้งข้าวโพด, CORN STARCH, เมซสตาร์ช, MAIZE STARCH, คอร์นสตาร์ช, สตาร์ชข้าวโพด
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
พีวีซีเรซิน, PVC RESIN, PVC 266GA, PVC SG660, PVC 74GP, PVC PG740
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
พีวีซี, PVC, พีวีซีเรซิน, PVC RESIN, พอลิไวนิลคลอไรด์, POLYVINYLCHLORIDE
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
แป้งข้าวโพดข้าวเหนียว, แป้งข้าวโพดเทียน, แว็กซี่คอร์นสตาร์ช, WAXY CORN STARCH, N
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
พีวีซี 74GP, พีวีซี SG660, PVC 74GP, PVC SG660, พีวีซีเรซิน, PVC resin
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน