• เปิดร้าน 27 ม.ค. 2562
  • ปรับปรุง 21 ส.ค. 2562
  • ผู้ชมทั้งหมด 35,669 คน
  • สินค้าทั้งหมด 150




หมวด: ABS

เอบีเอส, ABS, เม็ดเอบีเอส, ABS RESIN, Acrylonitrile butadiene styrene, อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน

พลาสติกวิศวกรรม, เม็ดพลาสติกวิศวกรรม, Engineering Plastic, เอบีเอสโคพอลีเมอร์, ABS copolymer, Plastic ABS

ABS GA300, ABS GA400, ABS GA800, ABS GA850, ABS MH1, ABS SP100, ABS SP200, ABS KU200, ABS KU650, ABS KU901, ABS AN450R, ABS AP102, ABS SR101, ABS SR301, ABS SR401, ABS AP5000, ABS AP5000H

เอบีเอส GA300, เอบีเอส GA400, เอบีเอส GA800, เอบีเอส GA850, เอบีเอส MH1, เอบีเอส SP100, เอบีเอส SP200, เอบีเอส KU200, เอบีเอส KU650, เอบีเอส KU901, เอบีเอส AN450R, เอบีเอส AP102, เอบีเอส SR101, เอบีเอส SR301, เอบีเอส SR401, เอบีเอส AP5000, เอบีเอส AP5000H

 




ABS POLIMAXX, เอบีเอส POLIMAXX, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS AP5000H, เอบีเอส AP5000H, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS AP5000, เอบีเอส AP5000, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS SR401, เอบีเอส SR401, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS SR301, เอบีเอส SR301, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS SR101, เอบีเอส SR101, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS AP102, เอบีเอส AP102, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS AN450R, เอบีเอส AN450R, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS KU901, เอบีเอส KU901, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS KU650, เอบีเอส KU650, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS KU200, เอบีเอส KU200, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS SP200, เอบีเอส SP200, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS SP100, เอบีเอส SP100, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS MH1, เอบีเอส MH1, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS GA850, เอบีเอส GA850, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS GA800, เอบีเอส GA800, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS GA400, เอบีเอส GA400, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ABS GA300, เอบีเอส GA300, ABS, เอบีเอส, ABS RESIN, เม็ดเอบีเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน