• เปิดร้าน 27 ม.ค. 2562
  • ปรับปรุง 21 ส.ค. 2562
  • ผู้ชมทั้งหมด 35,662 คน
  • สินค้าทั้งหมด 150
หมวด: SWEETENER

รายการ สารความหวาน (Sweetener) ที่บจก.ไทยโพลีเคมิคอล จำหน่ายในปัจจุบัน ประกอบด้วย

Acesulfame-K, ACK sweetener, E 950, INS 950, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค

Acesulfame Potassium, อะซีซัลเฟมโปแตสเซียม, อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม

Aspartame, E 951, INS 951, APM, แอสปาร์แตม, แอสพาร์แตม, แอสพาร์เทม, แอสพาร์เตม

Dextrose anhydrous, เดกซ์โตรสแอนไฮดรัส, เดกซ์โทรสแอนไฮดรัส

Dextrose monohydrate, เดกซ์โตรสโมโนไฮเดรต, เดกซ์โทรสโมโนไฮเดรต

D-Xylose, Xylose, ดีไซโลส, ไซโลส, ซีโลส, ดี-ซีโลส

Fructose powder, Powdered Fructose, ฟรุกโตสผง, ฟรักโทสผง, ผงฟรุกโตส, ผงฟรักโทส, น้ำตาลฟรุกโตส

Fructose syrup, Liquid Fructose, น้ำเชื่อมฟรุกโตส, น้ำเชื่อมฟรักโทส, ฟรุกโตสไซรัป, ฟรักโทสไซรัป

Glucose powder, กลูโคสผง, ผงกลูโคส, แบะแซผง, ผงแบะแซ

Glucose syrup, กลูโคสเหลว, น้ำเชื่อมกลูโคส, กลูโคส, แบะแซ

Glycerine, Glycerine USP, Glycerol, Glycerol USP, E 422, กลีเซอรีน, กลีเซอรอล

Hydrogenated Maltose Syrup, ไฮโดรจีเนตมอลโตส, ไฮโดรจีเนตมอลโทส, MU-45, MU-50, MU-75

Icing Sugar, Powdered Sugar, น้ำตาลไอซิ่ง, น้ำตาลทรายผง, น้ำตาลผง

Inulin, Inulin powder, อินนูลิน, อินูลิน, อินนูลินผง, อินูลินผง

Isomalt, E 953, INS 953, ไอโซมอลท์, ไอโซมอลต์

Maltitol, E 965, มอลทิทอล, มอลติตอล, มัลทิทอล, มัลติตอล

Maltitol Powder, E 965(i), มอลทิทอลผง, มอลติตอลผง, มัลทิทอลผง, มัลติตอลผง

Maltitol Syrup, E 965(ii), มอลทิทอลเหลว, มอลทิทอลไซรัป, น้ำเชื่อมมอลทิทอล

Maltodextrin, DE12, DE18, มอลโทเดกซ์ทริน, มอลโตเดกซ์ตริน, มัลโทเดกซ์ทริน, มัลโตเดกซ์ตริน

Neotame, E961, นีโอเทม, นีโอแทม, นีโอเตม, นีโอแตม

Sodium Cyclamate, E 952, INS 952, โซเดียมไซคลาเมต, โซเดียมไซคลาเมท, แป้งหวาน

Sodium Saccharin, E 954, INS 954, โซเดียมซักคาริน, โซเดียมแซ็กคาริน, ดีน้ำตาล, ขัณฑสกร

Sorbitol, Sorbitol syrup, Sorbitol 70, E 420, ซอร์บิทอล, ซอร์บิทอลไซรัป, น้ำเชื่อมซอร์บิทอล, ซอร์บิทอลเหลว

Sorbitol powder, ซอร์บิทอลผง, ซอร์บิตอลผง, ผงซอร์บิทอล, ผงซอร์บิตอล

Specialty sweetener, สารเพิ่มความหวานชนิดพิเศษ, สวีทเทนเนอร์ชนิดพิเศษ

Stevia, Rebaudioside A, Stevioside, E 960, INS 960, หญ้าหวาน, สตีเวีย, เรเบาดิโอไซด์เอ, สตีวิโอไซด์

Stevia sugar, Stevia sweetener, น้ำตาลหญ้าหวาน, น้ำตาลสตีเวีย, สตีเวียสวีทเทนเนอร์

Steviol Glycoside, Stevial Glycoside, Stevia extract, สารสกัดจากหญ้าหวาน, สเตวิออลไกลโคไซด์

Sucralose, E 955, INS 955, Synthetic sweetener, ซูคราโลส, ซูคาร์โลส

Sugar, Refined Sugar, น้ำตาล, น้ำตาลทราย, น้ำตาลทรายบริสุทธิ์

Trehalose, Mycose, Tremalose, Non-reducing sugar, ทรีฮาโลส, ตรีฮาโลส

Xylitol, E 967, INS 967, ไซลิทอล, ไซลิตอล, น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์
Aspartame, แอสปาร์แตม, แอสพาร์แตม, แอสพาร์เทม, แอสพาร์เตม, E 951
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Acesulfame Potassium, อะซีซัลเฟมโปแตสเซียม, อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Acesulfame-K, ACK sweetener, E 950, INS 950, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Xylitol, ไซลิทอล, ไซลิตอล, น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์, E 967, INS 967
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Trehalose, Mycose, Tremalose, Non-reducing sugar, ทรีฮาโลส, ตรีฮาโลส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ซูคราโลส, ซูคาร์โลส, Sucralose, E 955, INS 955, สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Stevia sugar, Stevia sweetener, น้ำตาลหญ้าหวาน, น้ำตาลสตีเวีย, สตีเวียสวีทเทนเนอ
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Sorbitol, Sorbitol syrup, Sorbitol 70, E 420, ซอร์บิทอล, ซอร์บิทอลไซรัป, น้ำเชื่
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Sorbitol powder, ซอร์บิทอลผง, ซอร์บิตอลผง, ผงซอร์บิทอล, ผงซอร์บิตอล
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
โซเดียมซักคาริน, โซเดียมแซ็กคาริน, ดีน้ำตาล, ขัณฑสกร, Sodium Saccharin, E 954, I
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Sodium Cyclamate, โซเดียมไซคลาเมต, โซเดียมไซคลาเมท, แป้งหวาน, E 952, INS 952
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Neotame, E961, นีโอเทม, นีโอแทม, นีโอเตม, นีโอแตม
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Maltitol Syrup, E 965(ii), มอลทิทอลเหลว, มอลทิทอลไซรัป, น้ำเชื่อมมอลทิทอล
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Maltitol Powder, E 965(i), มอลทิทอลผง, มอลติตอลผง, มัลทิทอลผง, มัลติตอลผง
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Isomalt, E 953, INS 953, ไอโซมอลท์, ไอโซมอลต์
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Inulin, อินนูลิน, อินูลิน, นำเข้าอินนูลิน, จำหน่ายอินนูลิน, ขายอินนูลิน, Chicory
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
กลีเซอรีน, Glycerine, กลีเซอรีนบริสุทธิ์, Refined Glycerine, กลีเซอรีนยูเอสพี, G
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Glucose syrup, กลูโคสเหลว, น้ำเชื่อมกลูโคส, กลูโคส, แบะแซ
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Glucose powder, กลูโคสผง, ผงกลูโคส, แบะแซผง, ผงแบะแซ
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Fructose syrup, Liquid Fructose, น้ำเชื่อมฟรุกโตส, น้ำเชื่อมฟรักโทส, ฟรุกโตสไซรั
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
D-Xylose, ดีไซโลส, ไซโลส, ซีโลส, ดี-ซีโลส, Xylose
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Dextrose, เดกซ์โตรส, Dextrose anhydrous, เดกซ์โตรสแอนไฮดรัส, Dextrose monohydrat
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Maltodextrin, มอลโทเดกซ์ทริน, มอลโตเดกซ์ตริน, มัลโทเดกซ์ทริน, มัลโตเดกซ์ตริน, Ma
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน