• เปิดร้าน 27 ม.ค. 2562
  • ปรับปรุง 21 ส.ค. 2562
  • ผู้ชมทั้งหมด 35,683 คน
  • สินค้าทั้งหมด 150
หมวด: GUM

บจก.ไทยโพลีเคมิคอล เป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายวัตถุเจือปนอาหาร (FOOD ADDITIVE) ในกลุ่มกัม (GUM), สารช่วยให้คงตัว (FOOD STABILIZER), สารปรับข้น, สารทำให้ข้น (THICKENER, THICKENING AGENT), สารช่วยให้เกิดเจล (GELLING AGENT) และสารในกลุ่มไฮโดรคอลลอยด์ (HYDROCOLLOID) หลายรายการประกอบด้วย

Acacia gum, Natural gum, อะคาเซียกัม, อาคาเซียกัม, อะกาเซียกัม, อากาเซียกัม

Agar agar powder, เอก้า-เอก้า, ผงเอก้า, ผงวุ้น, วุ้นผง

Arabic gum, Gum arabic, อารบิกกัม, อาระบิกกัม, อราบิกกัม, กัมอราบิก, อาราบิกกัม

Carboxymethyl Cellulose, CMC, คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, ซีเอ็มซี

Carob gum, Carob bean gum, E410, INS410

Carrageenan, คาราจีแนน, คาร์ราจีแนน

Cellulose Gum, เซลลูโลสกัม

Gelatin gum, เจลาตินกัม, เจลลาตินกัม

Gellan gum, เจแลนกัม, เจลแลนกัม

Guar gum, Guaran, E412, INS412, กัวกัม, กัวราน

Konjac extract, ผงบุก, บุกผง, สารสกัดจากหัวบุก, สารสกัดจากบุก

Konjac Gum, คอนยัคกัม, คอนยัคกำ, คอนยักกัม, คอนยักกำ

Konjac powder, ผงคอนยัค, คอนยัคผง, คอนยักผง, ผงคอนยัก, คอนหยัก

Locust bean gum, โลคัสบีนกัม, โลคัสต์บีนกัม

Pectin, เพคติน, เปคติน, เพกติน, เปกติน

Sodium Alginate, โซเดียมอัลจิเนต, โซเดียมอัลจิเนท, โซเดียมแอลจิเนต

Xanthan gum, แซนแทนกัม, แซนแทนกำ, E415, INS415

Xanthan gum Deosen, Xanthan gum Fufeng, Xanthan gum food grade
Sodium Alginate, โซเดียมอัลจิเนต, โซเดียมอัลจิเนท, โซเดียมแอลจิเนต
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Pectin, เพคติน, เปคติน, เพกติน, เปกติน, Food Additive
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Xanthan gum, แซนแทนกัม, แซนแทนกำ, E415, INS415, Xanthan gum Deosen
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Locust bean gum, โลคัสบีนกัม, โลคัสต์บีนกัม, Carob gum, Carob bean gum, E410
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Konjac powder, คอนยัคผง, ผงคอนยัค, คอนยักผง, ผงคอนยักกำ, บุกผง
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Konjac Gum, คอนยัคกัม, คอนยัคกำ, คอนยักกัม, คอนยักกำ
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Guar gum, กัวกัม, กัวกำ, E412, Guaran, กัวราน, INS412
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Gellan gum, เจแลนกัม, เจลแลนกัม, Gelatin gum, เจลาตินกัม, เจลลาตินกัม
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Gelatin gum, เจลาตินกัม, เจลลาตินกัม
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Carrageenan, คาราจีแนน, คาร์ราจีแนน, Carrageenan gum, คาราจีแนนกัม, คาร์ราจีแนนก
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Carboxymethyl Cellulose, CMC, คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, ซีเอ็มซี
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
กัม อารบิก, Gum Arabic, อารบิก กัม, Arabic Gum, Acacia Senegal, Food additive
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Agar agar powder, เอก้า-เอก้า, ผงเอก้า, ผงวุ้น, วุ้นผง
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน