• เปิดร้าน 27 ม.ค. 2562
  • ปรับปรุง 21 ส.ค. 2562
  • ผู้ชมทั้งหมด 35,677 คน
  • สินค้าทั้งหมด 150
หมวด: PHOSPHATE

รายการ วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) ในกลุ่มฟอสเฟต (Phosphate) ที่บริษัท ฯ จำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่

Diammonium Phosphate, DAP, ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต, ดีเอพี

Dicalcium Phosphate, DCP, ไดแคลเซียมฟอสเฟต, ดีซีพี

Dihydrogen Diphosphate, ไดไฮโดรเจนไดฟอสเฟต, ไดไฮโดรเจนไดฟอสเฟท

Disodium Phosphate, DSP, ไดโซเดียมฟอสเฟต, ไดโซเดียมฟอสเฟท, ดีเอสพี

Disodium Pyrophosphate, DSPP, E450i, INS450i, ไดโซเดียมไพโรฟอสเฟต, ดีเอสพีพี

Mix Phosphate, Mixed Phosphate, มิกซ์ฟอสเฟต, ฟอสเฟตมิกซ์, มิกซ์ฟอสเฟท, ฟอสเฟทมิกซ์

Monoammonium Phosphate, MAP, โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต, เอ็มเอพี

Monocalcium Phosphate, MCP, E341, INS341, เอ็มซีพี, โมโนแคลเซียมฟอสเฟต

Monopotassium Phosphate, MKP Food Grade, โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต, โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต

Monopotassium Phosphate Anhydrous, MKP Anhydrous, โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส

Monosodium Phosphate, MSP, E339i, INS339i, เอ็มเอสพี, โมโนโซเดียมฟอสเฟต, เอ็มเอสพี

Non-Phosphate, นอนฟอสเฟต, ไร้สารฟอสเฟต, นอนฟอสเฟท, ไร้สารฟอสเฟท

Phosphate Free, Seafood additive, ฟอสเฟตฟรี, ฟอสเฟทฟรี, สารถนอนอาหารทะเล, สารอุ้มน้ำ

Potassium Metaphosphate, โปแตสเซียมเมต้าฟอสเฟต, โปแตสเซียมเมทต้าฟอสเฟต

Potassium Pyrophosphate, E450iii, INS450iii, โปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต, โปแตสเซียมไพโรฟอสเฟท

Sodium Acid Pyrophosphate, SAPP, E450i, INS450i, โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต, เอสเอพีพี

Sodium Hexametaphosphate, SHMP, E452i, INS452i, โซเดียมเฮกซาเมทตาฟอสเฟต, เอสเอชเอ็มพี

Sodium Polyphosphate, Graham salt, โซเดียมโพลีฟอสเฟต, โซเดียมโพลีฟอสเฟท

Sodium Pyrophosphate Decahydrate, TSPP.10H2O, โซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี, เกล็ดกรอบ

Sodium Tripolyphosphate, STPP, E451i, INS451i, โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต, เอสทีพีพี

Tetrapotassium Diphosphate, E450v, INS450v, เตตระโปแตสเซียมไดฟอสเฟต

Tetrasodium Diphosphate, E450iii, INS450iii, 4SP, เตตระโซเดียมไดฟอสเฟต

Tetrapotassium Pyrophosphate, TKPP, E450v, INS450v, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต, ทีเคพีพี

Tetrasodium Pyrophosphate, TSPP, E450iii, INS450iii, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี

Tribasic Calcium Phosphate, TBCS, ทีบีซีเอส, ไตรเบสิกแคลเซียมฟอสเฟต

Tricalcium Bisphosphate, Bone Phosphate of Lime, BPL, ไตรแคลเซียมบิสฟอสเฟต

Tricalcium Phosphate, TCP, ไตรแคลเซียมฟอสเฟต, ไตรแคลเซียมฟอสเฟท, ทีซีพี, E341iii, INS341iii

Trisodium Phosphate, TSP, Na3PO4, E339iii, INS339iii, ไตรโซเดียมฟอสเฟต, ไตรโซเดียมฟอสเฟท, ทีเอสพี
เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี, Tetrasodium Pyrophosphate, TSPP, E450iii, INS
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ไตรโซเดียมฟอสเฟต, ไตรโซเดียมฟอสเฟท, ทีเอสพี, Trisodium Phosphate, TSP, E339iii,
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต, ทีเคพีพี, Tetrapotassium Pyrophosphate, TKPP, E450v,
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Tricalcium Phosphate, TCP, ไตรแคลเซียมฟอสเฟต, ไตรแคลเซียมฟอสเฟท, ทีซีพี, E341iii
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต, เอสทีพีพี, Sodium Tripolyphosphate, STPP, E451i, INS451i
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
โซเดียมเฮกซาเมทตาฟอสเฟต, เอสเอชเอ็มพี, Sodium Hexametaphosphate, SHMP, E452i, IN
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต, เอสเอพีพี, Sodium Acid Pyrophosphate, SAPP, E450i, INS45
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Non-Phosphate, นอนฟอสเฟต, ไร้สารฟอสเฟต, นอนฟอสเฟท, ไร้สารฟอสเฟท
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Monosodium Phosphate, MSP, E339i, INS339i, เอ็มเอสพี, โมโนโซเดียมฟอสเฟต, เอ็มเอส
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Monocalcium Phosphate, MCP, E341, INS341, เอ็มซีพี, โมโนแคลเซียมฟอสเฟต
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Monoammonium Phosphate, MAP, โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต, เอ็มเอพี
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Mix Phosphate, Mixed Phosphate, มิกซ์ฟอสเฟต, ฟอสเฟตมิกซ์, มิกซ์ฟอสเฟท, ฟอสเฟทมิก
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Dihydrogen Diphosphate, ไดไฮโดรเจนไดฟอสเฟต, ไดไฮโดรเจนไดฟอสเฟท, Leavening Agent,
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
Dicalcium Phosphate, DCP, ไดแคลเซียมฟอสเฟต, ดีซีพี
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต, Diammonium Phosphate, ดีเอพี, DAP
ราคา 1.00 บาท
ลดเหลือ 1.00 บาท
จำนวน